βιβλία πρακτικών 19ου αιώνα

Τα 5 βιβλία του 19ου αιώνα

(λεπτομερής περιγραφή των βιβλίων πρακτικών)

Βιβλίο «1851»

«Πρωτόκολλον εν ω καταχωρούνται πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών αρχόμενον από την υπ΄αριθμ. 182 πράξη της 25ης Ιαν. 1851.»

Καλύπτει από 27.1.1851 – 1.2.1858 με 99 πρακτικά. Διαστάσεις 31 x 22. Η αρίθμηση των σελίδων πάει ανάποδα (σελ. 376-36) δεδομένου ότι το βιβλίο είχε ήδη χρησιμοποιηθεί ως «Βιβλίον του Ναού Αγ.Νικολάου» με τα έσοδα και έξοδα των ετών 1834, 1835, 1836 και 1837.

Ξεκινά με αρ.182 (27 Ιαν. 1851, Πρόεδρος Νικ.Α. Κυριακού και Δημαρχεύων ο πάρεδρος Αδριανός Σάντος) και τελειώνει με αρ. 281 (1 Φεβρ. 1858).

Ακολουθούν πίνακες:

α) πράξεις του Δημ.Συμβουλίου απ’αρχής της συστάσεως του Δήμου Σπετσών, περί δημοτικών απολογισμών (χρήσεις 1836 έως 1861).

β) Δήμαρχοι, Δημαρχ.πάρεδροι, επαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι και ορκωτοί, απ’αρχής της συστάσεως του Δήμου Σπετσών (χωριστά για τα έτη 1836, 1837, 1841, 1844, 1849, 1854 και 1858).

γ) Εκλεγέντα μέλη δια το επαρχιακό Συμβούλιο Σπετσών (1859).

δ) Πίναξ των καταχωρηθ.πράξεων

ε) Δήμαρχοι, Δημαρχ.πάρεδροι κλπ, 52 συνολικά (καθώς και χωριστό φύλλο με 44 ονόματα).

Η τελευταία καταχώρηση είναι ένα αντίγραφο της διαθήκης του Χ»ιωάννου Μέξη, που δημοσιεύτηκε στις 26.3.1845 στο Ναύπλιο.

Βιβλίο «1858»

«Πρωτόκολλον του Δημοτικού Συμβουλίου των Σπετσών αρχόμενον την 11ην Ιουλίου 1858.»

Καλύπτει από11.7.1858 – 3.1.1863 με 100 πρακτικά. Διαστάσεις 33 x 21.Αρκετά φθαρμένο. Δίχως αρίθμηση σελίδων.

Ξεκινά με Αρ.Πράξεως 1 στις 11 Ιουλίου 1858 κατά πρόσκληση του Δημάρχου Αδριανού Σάντου όπου εκλέγεται Πρόεδρος ο Ιωάννης Δ. Μέξης, Αντιπρόεδρος ο Θεόδωρος Χ»Ιωάννης Μέξης και Πρωτοκολλητής ο Αντώνιος Β.Δρίτσας. Μεταξύ των υπογραφών: Βασίλειος Ν.Λ.Ορλώφ και Ι.Α. Χ»Αναργύρου. Συνεχίζει μέχρι Αριθ.Πραξ.99 στις 12.12.1862 με Δήμαρχο τον Μιχ.Γ.Οικονόμου. Ξαναρχίζει με Αρ.Πραξ.1 στις 3.1.1863 ως Τοπική Διοίκησις Σπετσών συγκειμένη υπό του Δημάρχου και των Αναγνώστου Κυριακού και Ιωάννου Δ. Κουνουπιώτη, αποδημούντων των λοιπών μελών Αδριανού Σωτηρίου και Αναστασίου Ορλάνδου. Δεν υπάρχει επόμενη πράξη, παρά μόνο ο πίνακας διαχείρισης υπό των Αναστ. Ορλάνδου και Ιω. Δ. Κουνουπιώτη από 11.9.1862 έως 31.1.1863.

Βιβλίο 1866

«Βιβλίο αποφάσεων.»

Καλύπτει από 27.5.1866 – 8.7.1876 με 154 αποφάσεις. Διαστάσεις 34 x 25. Αρίθμηση σελίδων από 1 έως 176, περίπου στη μέση και συνεχίζει δίχως αρίθμηση.

Ξεκινά με Πράξη 1 στις 27 Μαϊου 1866 έως Πράξη 92 στις 26 Απρ. 1870, με Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου τον Ιωάννη Δ. Μέξη. Ξαναρχίζει η αρίθμηση Πράξεων με 1 στις 12 Ιουλίου 1870 και πρόεδρο τον Π. Γουδή, έως 6 στις 25 Σεπτ. 1870 και συνεχίζει με 3 πράξεις δίχως αρίθμηση μέχρι 25 Ιουν. 1873 οπότε προεδρέυει ο Ιωάννης Τριανταφύλλου. Μια νέα αρίθμηση ξεκινά με ημερομηνία 13 Ιουν. 1873 με Πρόεδρο τον Γεώργιο Δ Λεωνίδα και Δήμαρχο τον Δημ. Εμμ. Ορλώφ. Συνεχίζει μέχρι τον αριθμό 53 στις 8 Ιουλίου 1876.

Βιβλίο «1866-72»

«Βιβλίο Πρακτικών.»

Καλύπτει από 27.5.1866 – 7.11.1883 με 67 αποφάσεις. Διαστάσεις 33 x 24. Δίχως αρίθμηση.

Αριθμηση συνεδριάσεων από 1η στις 27 Μαϊου 1866 έως 37η στις 29 Ιουν. 1869 οπότε συνεχίζονται με 22 πρακτικά δίχως αρίθμηση μέχρι 9 Ιουλίου 1871, οπότε και γράφονται 5 αριθμημένα πρακτικά. Διακοπή μέχρι 2 Απρ. 1872 όπου καταγράφεται ένα πρακτικό. Το επόμενο είναι στις 27 Μαϊου 1873 και το μεθεπόμενο στις 22 Μαρτ. 1874 επί Δημάρχου Γ.Α. Λαζάρου. Τα πρακτικά «παρακολουθούν» τις αποφάσεις (βλ. «1866») μέχρι τις 6 Ιουλ. 1876. Κατόπιν συνεχίζονται από 5 Σεπτ. 1876 έως 7 Νοε. 1883 οπότε και λήγει το βιβλίο.

Βιβλίο «1876»

«Πρωτόκολλο.»

Καλύπτει από 8.7.1876 – 20.3.1885 με 189 πρακτικά αποφάσεων. Διαστάσεις 28 x 20. Δίχως αρίθμηση σελίδων. Πολύ φθαρμένο. Ξεκινά και ξαναρχίζει 5 φορές την αρίθμηση των πρακτικών.

Αρ.54 (8.7.1876 με Πρόεδρο τον Γεώργιο Δ. Λεωνίδα) έως αρ.92 (11.11.1877 πάλι με Πρόεδρο τον Λεωνίδα, επί Δημαρχίας Δημ.Εμμ.Ορλώφ).

Αρ.1 (10.1.1878) έως αρ.7 (10.3.1878).

Αρ.1 (10.1.1879) έως αρ.109 (x.9.1883).

Αρ.1 (1.10.1883 με Δήμαρχο τον Ανδρέα Ν. Κυριακό, Πρόεδρο τον Γεώργιο Α. Κυριακό και Πρωτοκολλητή τον Ιωάννη Δ. Ορλώφ) έως αρ.32 (x.11.1884).

Αρ.1 (22.1.1885) έως αρ.3 (20.3.1885).

Πάτα εδώ για το επόμενο: <<Με χρονολογική σειρά>>

Αρέσει σε %d bloggers: