Αντιδράσεις στις Σπέτσες

Εδώ 2 έγγραφα απο τις Σπέτσες:
(α) Επιστολή Δημάρχου Σπετσών Ευάγγελου Κονταξάκη προς Λιμεναρχείο Σπετσών με κοινοποίηση προς τους ξυλοναυπηγούς Σπετσών (19.7.2010)
(β) «Απο τα λόγια στα έργα!» – νέα έκκληση των ξυλοναυπηγών Σπετσώνπου ζητάνε 5 πρακτικές ενέργειες (17.7.2010).

—————————————-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
ΤΗΛ: 22980 72225 & 22980 72588
ΦΑΞ: 22980 73366
email: dspetson@hol.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Σπέτσες 19 Ιουλίου 2010

Αριθ. Πρωτ.: 3456

ΠΡΟΣ:
Λιμεναρχείο Σπετσών, Ενταύθα

ΚΟΙΝ:
1. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σπετσών
2. Μπούφης Ιωάννης του Δημητρίου
3. Σκλιάς Δημήτριος του Ηλία
4. Μπέλεσης Παναγιώτης του Θεοδώρου
5. Κουρμπέλης Ι. – Μπέλεσης Π. Ο.Ε.
6. Δελημήτρου Ευάγγελος του Βασιλείου
7. Καλογιάννης Νικόλαος του Ευαγγέλου
8. Κορακής Παντελής του Κων/νου
9. Κλείσας Ιωάννης του Ευαγγέλου
10. Κλείσας Νεκτάριος του Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ: Λειτουργία νεωλκείων (καρνάγια) Σπετσών.

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 2216.2/06/10/6-7-10 έγγραφο Λ/Χ Σπετσών (μη προς εμάς).

Με το σχετικό έγγραφό σας, ζητάτε από τους καραβομαραγκούς των Σπετσών να διακόψουν άμεσα τις εργασίες τους και ν’απελευθερώσουν το χώρο του καρνάγιου εντός τριάντα (30) ημερών.
Τα παραπάνω ο Δήμος τα πληροφορήθηκε με μεγάλη και εξόχως δυσάρεστη έκπληξη, μόλις προ τριών ημερών, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο αλλά και από τους ίδιους τους καραβομαραγκούς, αλλά όχι, ως αρμοδίως οφείλατε, από εσάς ως συντάκτη του εγγράφου.
Ο Δήμος αδυνατεί να καταλάβει: α) την ανεξήγητη και αδικαιολόγητη σπουδή σας ν’ αποβάλετε τους καραβομαραγκούς από το καρνάγιο εντός τριάντα ημερών, τη στιγμή που γνωρίζετε άριστα ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί ένα χρονίζον πρόβλημα, το οποίο έχει δημιουργήσει κοινωνική έκρηξη στη μικρή μας τοπική κοινωνία. β)την πλήρη έλλειψη ενημέρωσης προς το Δήμο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, και την αιφνιδιαστική, όσο και αυθαίρετη απόφασή σας να προχωρήσετε στη σύνταξη του ανωτέρω εγγράφου, «εν κρυπτώ» και ν’ αποφασίσετε, με τελεσίγραφο, τη διακοπή λειτουργίας των καρνάγιων, και γ)την παράνομη και αυθαίρετη παρερμηνεία του υπ’ αριθ. 8322.78/02/09 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και του συνακόλουθου υπ’ αρ. 07/ΔΤΑ/10954 από 30/12/09 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής, βάσει των οποίων εκδώσατε το ως άνω έγγραφο. Τι άραγε ήταν αυτό που σας ώθησε να προχωρήσετε σε απόφαση διακοπής εργασιών και αποβολής των καρνάγιων την 6-7-10, βασιζόμενος σε έγγραφο που είχατε λάβει επτά ολόκληρους μήνες πριν;
Εν πάση περιπτώσει, ο Δήμος επί του θέματος αυτού έχει ήδη συστήσει με την υπ’ αριθμό 57/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπή για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Η Επιτροπή αυτή, μετά από έρευνα και συνεννοήσεις με τους αρμόδιους φορείς, έχει ήδη βρει λύση για την νομότυπη λειτουργία των καρνάγιων.
Η ως τώρα μη έγκριση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τα καρνάγια οφειλόταν στο γεγονός ότι η χρήση του αιγιαλού στα συγκεκριμένα σημεία κρινόταν επιβαρυντική, καθώς και ότι αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού.
Έναντι όμως αυτού του εννόμου αγαθού, αντιπαρατάσσεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας είναι το παραδοσιακό επάγγελμα του καραβομαραγκού (αρ. 24 Σ.).
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, δεν είναι δυνατή η προστασία σε απόλυτο βαθμό ενός αγαθού, όταν αυτό οδηγεί σε ταυτόχρονο αποκλεισμό άλλου εννόμου αγαθού ίσης τυπικής ισχύος. Επειδή εν προκειμένω το ζήτημα αφορά  δύο συνταγματικά κατοχυρωμένα έννομα αγαθά, η εφαρμογή και προστασία του ενός δεν δύναται, σύμφωνα τόσο με τη νομοθεσία, όσο και με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ν’αποκλείει το άλλο.
Έτσι, η προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού δεν δύναται ν’αποκλείει τη συνταγματική προστασία του παραδοσιακού επαγγέλματος των καραβομαραγκών, το οποίο χωρίς χρήση και πρόσβαση στον αιγιαλό, θα εκλείψει.
Για το λόγο αυτό ήδη γίνονται ενέργειες προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες προς ρύθμιση της ως άνω εκκρεμότητας.
Κατόπιν όλων αυτών, γίνεται σαφές ότι το ανωτέρω έγγραφό σας, άστοχο κατά χρόνο και περιεχόμενο, δέον ν’ανακληθεί άμεσα, προκειμένου να προωθηθεί η οριστική επίλυση του ζητήματος, και να μην επέλθουν σε βάρος των θιγόμενων καραβομαραγκών, αλλά και του Δήμου, ζημίες για τις οποίες θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνος.
Σημειωτέον ότι υπέρ των απόψεών μας έχουν ταχθεί, με σχετικά δελτία τύπου, ο Νομάρχης Πειραιά, οι βουλευτές της περιοχής, καθώς και όλα τα σωματεία και οι σύλλογοι του νησιού.

Με εκτίμηση και εν αναμονή των ενεργειών σας.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

———————————————

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΞΥΛΟΝΑΥΠΗΓΟΥΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

Να διασωθούν τα καρνάγια στις Σπέτσες: απο τα λόγια στα έργα!

Πριν λίγες μέρες κάποιοι πήγαν να καταστρέψουν μια μοναδική κληρονομιά, τα ιστορικά καρνάγια των Σπετσών όπου φτιάχτηκε ο πολεμικός στόλος της Επανάστασης. Μ’ένα τελεσίγραφο, το Λιμενικό Σώμα διέταξε τους παραδοσιακούς ξυλοναυπηγούς να διακόψουν αμέσως τις εργασίες τους και ν’αδειάσουν σε 30 μέρες τους χώρους όπου δουλεύουν γενιά με γενιά τα τελευταία 300 χρόνια.

Ξεσηκωθήκαμε. Ενημερώσαμε. Η αγανάκτηση φούντωσε παντού στην Ελλάδα. Όλοι μας συμπαραστέκονται. Δήμαρχος, υποψήφιος Δήμαρχος, Νομάρχης Πειραιά, βουλευτές Πειραιά. Σπετσιώτες και φίλοι του νησιού. Κάθε μέρα έρχονται μηνύματα συμπαράστασης απο παντού, διαμαρτυρίες και ψηφίσματα. Σάς ευχαριστούμε όλους.

Όμως αυτά είναι τα εύκολα. Πρέπει να μπούμε τώρα στα δύσκολα — απο τα λόγια να πάμε στις πράξεις. Η ηθική στήριξη να γίνει πρακτική στήριξη. Μην αρκείσαι στις διαμαρτυρίες γιατί έτσι ξεθυμαίνεις. Κράτα ζεστό το θυμό σου, να βοηθήσεις για να πετύχουν πέντε συγκεκριμένοι στόχοι.

Ζητάμε λοιπόν τις εξής ενέργειες:

1. Να ανακληθεί το τελεσίγραφο του Λιμενικού Σώματος.

2. Να στηριχτεί ο Δήμος Σπετσών που προσπαθεί, στο λαβύρινθο των υπηρεσιών όπου η μια αντιμάχεται την άλλη, να βρει μιαν άκρη για να γίνουν τα καρνάγια σύννομα, μέσα στο αντιφατικό και ναρκοθετημένο πλαίσιο που ισχύει σήμερα.

3. Να διορθωθεί η αβλεψία του νομοθέτη που πριν λίγα χρόνια, έδωσε πάτημα για ν’αμφισβητούν τη νομιμότητα των καρνάγιων. Εκεί στηρίχτηκαν κάποιοι τρίτοι για ν’απλώσουν τραπεζοκαθίσματα και μόλους για τα κότερά τους. Όμως το Σύνταγμα θεμελιώνει την πανελλαδική αξίωση, να νομιμοποιηθούν τα καρνάγια Σπετσών ως πολιτιστικό αγαθό και εθνικός θησαυρός.

4. Παράλληλα η Πολιτεία να περιορίσει με Νόμο τη χρήση των δημοσίων χώρων όπου είναι τα καρνάγια Σπετσών. Να ορίσει ότι αυτοί οι χώροι είναι μόνο για παραδοσιακά καρνάγια και όχι «φιλέτα» για να τα νέμεται ο κάθε πλειοδότης.

5. Να υλοποιηθεί η πρόταση του Νομάρχη Πειραιά που «προτίθεται κατά προτεραιότητα να συμβάλλει στην προστασία και ανάδειξη των καρνάγιων» (ανακοίνωση 15.7.2010).  Πιο συγκεκριμένα, να βοηθήσει στην προβολή της παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης, στη μαθητεία της και στην τόνωση της ζήτησης για Σπετσιώτικα καϊκια.

Πού θα βρεθεί η πρακτική στήριξη; Απο τον καθένα ζητάμε το εξής:

Φίλε Σπετσιώτη: επειδή ο Δήμαρχος, ο υποψήφιος Δήμαρχος και οι δημοτικοί μας σύμβουλοι, οι βουλευτές Πειραιώς, ο Νομάρχης, οι υπουργοί και υπηρεσιακοί παράγοντες όλοι έχουν κι άλλες υποχρεώσεις, σε χρειάζονται να τους θυμίζεις τακτικά πως οι παραπάνω ενέργειες έχουν προτεραιότητα. Επίσης, σε λίγες εβδομάδες θα έρθουν στο νησί βασιλιάδες, εφοπλιστές, δημοσιογράφοι. Όλοι τους με γερές προσβάσεις στην πολιτική και στις κυβερνήσεις. Θα σε ρωτάνε πώς τα πάμε εδώ. Να τους ενημερώνεις ειλικρινά και να τους ζητάς να βοηθήσουν στους πέντε μας στόχους.

Πατριώτη, όπου κι αν βρίσκεσαι: βρες πρακτικό τρόπο να βοηθήσεις, αν έχεις κάποιο μέσο για να πιέσεις, να ζορίσεις, να δεις τι γίνεται, κάποια θέση κλειδί, κάποιο γνωστό, μια ιδιαίτερη πρόσβαση. Υπάρχουν και φιλότιμοι πολιτικοί και δημόσιοι λειτουργοί. Πες τους να βοηθήσουν. Ας κινηθούν γι’αυτόν τον ανιδιοτελή σκοπό.

Ενημέρωση για τον αγώνα των ξυλοναυπηγών:

– Νεκτάριος Κλείσας, τηλ.6945-102809, ξυλοναυπηγός

– Παναγιώτης Μπέλεσης, τηλ.6944-273391, ξυλοναυπηγός

– Πέτρος Χαριτάτος, petros.haritatos@gmail.com, που ως συνταξιούχος διαθέτει πιο πολύ χρόνο απο τους υπόλοιπους.

– ιστοσελίδα https://spetses.wordpress.com που καταγράφει τις σχετικές εξελίξεις.

Σπέτσες, 17 Ιουλίου 2010

Οι υπογράφοντες παραδοσιακοί ξυλοναυπηγοί Σπετσών

Κορακής Παντελής
Μπέλεσης Παναγιώτης
Καλογιάννης Νικόλαος
Κλείσας Νεκτάριος
Μπέλεσης Π – Κουρμπέλης Ι. ΟΕ
Ευαγγελία Δελημήτρου
Ιωάννης Δ. Μπούφης
Κλείσας Γιάννης
Κομπόγιωργας Ευάγγελος

—–

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: